Bo bekvämt i den finska skärgården

fi sv en de

Destination Skärgården

Resemålet: Den fascinerande skärgården

Skärgården är ett unikt resemål, där det är lätt att röra sig med bil, buss eller på två hjul. Broar, färjor och förbindelsebåtar förenar öarna med varandra, ta del av de oförglömligt vackra landskapen genom de olika resrutterna. Den 250 km långa Skärgårdens Ringväg kan du följa med hjälp av de bruna turistvägskyltarna. Även Kimitoskären har många fina resrutter. Med skärgårdsfärjor kan du fortsätta din resa ända till Åland. Olika kartor om skärgården kan du beställa från Skärgårdens turistinformation www. saaristo.org. Nu kan du utan egen båt, med förbindelsebåtar och de lokala taxibåtarna, göra en upptäcktsfärd till den fascinerande naturen i ytterskärgården och till dess förtjusande byar.

Beställ från Skärgårdsbokning ett ”Island hopping”- paket. En lyckad resa till den fascinerande skärgården börjar på adressen: www.skargardsbokning.com. Där hittar du även färjornas och förbindelsebåtarnas tidtabeller samtidigt som du kan boka logi åt dig!

Skärgårdshavets nationalpark lockar till äventyr

Skärgårdshavet är en av världens vackraste skärgårdar och vad naturen beträffar hör den till Finlands artrikaste områden. Skärgårdshavets nationalpark är de stora fjärdarnas, de små kobbarnas och de skogsbeklädda öarnas rike. Inom nationalparken flätas de karga kobbarna och de bördiga kulturlandskapen samman till en enastående helhet. Gå på äventyr i öarnas mosaikartade landskap eller finn frid invid det fritt svallande havet! Du kan röra dig i skärgården med egen båt eller hyrbåt. Till nationalparkens öar kan man också komma med taxibåt eller genom att delta i en guidad tur. Till de öar som är bebodda året om kommer man med de statliga förbindelsebåtarna. För paddlare ger det mosaikartade bandet av öar och de öppna fjärdarna många olika ruttalternativ.

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan ger utfärdstips och i utställningen kan man bekanta sig med livet både under och ovanför vattenytan. Naturstugorna på Jurmo och Berghamn samt de otaliga naturstigarna på nationalparkens öar berättar både om natur och kultur i skärgården. På flera öar finns det också eldplatser och tältningsområden samt utfärdshamnar för båtförare. Juli och augusti är högsäsong i skärgården. Det är endast ett fåtal som har upplevt den fantastiska skärgården under övriga delar av året. Naturens krafter kan man uppleva under höststormarna då vinden ruskar om strandalarna och de skumbeklädda vågorna slår in över strandklipporna. Under vintern kan man njuta av fartens tjusning under en tur med långfärdsskridskor i det tysta och underbart vackra skärgårdslandskapet. På våren, när ängens växter snart skall stå i full blom och fåglarnas drill hörs vida omkring, då är det dags att delta i den traditionella skötseln av kulturlandskapen. Den storslagna skärgården ger oförglömliga upplevelser under alla årstider. Skärgårdshavets nationalpark hör till det Europeiska nationalparksnätverket PAN Parks. Statusen ges till områden med orörd vildmark, märkbara naturvärden och rekreationsanläggningar med hög standard. Nationalparkens besökare betjänas av företag som har bundit sig till att stöda naturskyddet och ett livskraftigt lokalsamhälle.

Gör en djupdykning: www.utinaturen.fi/skargardshavet

Allemansrätten

Allemansrätten gäller även i skärgården, men områdets natur är sårbar.